Mentalbeskrivningar

Anmälan görs på

SBKtävling

Kostnad: 600:-
till plusgiro 4829477-1

Info:
Madeleine Åkesson: 070/4223595