Bli medlem

Betala in medlemsavgiften på Plusgiro 71 83 02-3.

Ange namn, födelsedata (ååmmdd-xxxx) Obs! 4 sista siffrorna måste vara med. Adress, telefonnr. och mailadress. Om familjemedlem önskar bli medlem, ange även vederbörandes namn.

 

Medlemsavgifter:
Helbetalande medlem: 440 kr
Familjemedlem: 100 kr
Delbetalande medlem: 100 kr

 

Den som är mellan 6 år och 25 år kan välja att bli medlem i Svenska hundungdomen. Medlemskapet kostar då 250 kr per år och sedan 100 kr per kurs.

Mer om vad det innebär och hur du blir medlem kan du läsa om på sidan ”Hundungdom”.

OBS! Betalningen av medlemskap till hundungdom sker ej till NBKs pg utan till Svensk Hundungdom!

Läs mer om medlemskap i Svenska brukshundsklubben här