Övriga aktiviteter

Vi anordnar då och då andra aktiviteter än träningar och tävlingar, till exempel föreläsningar. Dessa arrangemang presenteras här och under ”På gång”!