Kontakt

För allmänna frågor kontakta oss på:

nedansiljans_bk@hotmail.com

eller

0248 – 127 95 (klubbstugan)

 

För kontakt med styrelse eller sektorer hänvisar vi till sidorna under ”Om NBK”

 

Webmaster kontaktas på:

moje42&hotmail.com

 

Mångsholvägen 6
795 32 RÄTTVIK

Pg: 718302-3
Tävl.pg: 4829477-1

Obs! Agilityn har ett eget plusgirokontonr: 188188-7